Dragi prijatelji,

U želji da okupimo i povezemo sve ljude, kompanije, institucije, organizacije i edukativne centre koji rade u pravcu buđenja ljudi, širenja pozitivnih misli i energije, otkrivanja puteva prirodnog lečenja, samopomoći i duhovnog razvoja, postavili smo on-line adresar koji treba da bude virtuelna mapa organske i zdrave Srbije. Dobrodošli ..!