Plantaža aronije milošević

Adresa: Moravac bb
Opština: Aleksinac
Tel: 063/424-737
e.mail: nikola810110@gmail.com

Gazdinstvo korugić

Proizvodnja organskog kozjeg sira
Adresa: Selo Zvijezd
Opština Prijepolje
Kontakt:Radoslav Korugić
063/623-410
e mail:dooagroplod@yahoo.com

IVA - FARM

Proizvodnja biodinamičkom metodom povrća,voća i stočarskih proizvoda(meso,mlečni proizvodi)
Adresa: Selo Jalovik
15225 Vladimirci
Kontakt telefon :
015/516-337

Zvonko Matoš

telefon: 024/530-032;
Mob.064/2301085
Adresa: Dragiše Mišovića 26, Subotica
e.mail: matos-z@yunord.net

“FAMILY BIOFARM”

Geza Dravai
Telefon: 063/1644460
adresa: Salaš 199 A, Kelebija

“CINDEL FARM”

Antal Cindel
Telefon: 062/226690
adresa: Kralja Tomislava 8, Bajmok
e.mail: cinal@eunet.rs

“BIO BAŠTA ČIKOŠ”

Arpad Čikoš
Telefon: 063/8529557
adresa: Totovo selo
e.mail: csarpad@tippnet.rs

“BIO SALAŠ FARAGO”

Janoš Farago
Telefon: 024/799-220; 064/3436326
adresa: Veliki put 212, Orom
e.mail: janos.farago@gmx.de

Ivan Farago

Telefon: 063/8279201
adresa: Svetog Save 18, Novi Kneževac
e.mail: faragogoran@gmail.com

Emil Kenjereš

Telefoni: 024/882-147;
063/8421363
adresa: Subotička 5, Male Pijace
e.mail: kenyeres.emil@gmail.com