Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije “Porodični raspored”

Silvija Paunović
Tel. +381 (0)62 604 700
e-mail: udruzenje.st@gmail.com
Mesto održavanja:
OŠ “Lazar Savatić”
Kej oslobođenja 27, Zemun

Sistemski terapeuti u Srbiji

Sistemski porodični terapeut, psiholog:
Maja Mandić Marković
TELEFON:
+381 63 277 973
Adresa:
ARKONA agencija za psihološko savetovanje
Makedonska 21 / V sprat, 11000 Beograd
e-mail: arkona@sbb.rs
www.arkonamaja.com