Duboka je povezanost čoveka sa prirodom i elementima koji je čine. Bez mnogih od tih elemenata, kao što su voda ili vazduh naš život bi bio potpuno nezamisliv, pa opet tako često zaboravljamo da smo potekli od prirode, da smo deo nje i samo kao deo te božanstvene celine možemo da opstanemo. Samo kroz harmoniju u odnosu prema njoj možemo biti u skladu i sami sa sobom. Moramo naučiti kako da se povežemo sa elementima prirode čak i u urbanim uslovima, jer kada bi većina ljudi promenila svoj odnos prema tim elementima bili bismo u stanju da kreiramo gradove koji su u skladu sa prirodom. Suština je u promeni starog načina razmišljanja i okretanje leđa osnovnom principu modernog društva a to je EKSPLOATACIJA.

Balans je suština svega. Cela priroda teži balansu.. Naše telo teži balansu. Kvalitet i čistoća naše unutrašnje ekologije će determinisati naše sveopšte zdravlje. Na sve, od kancerogenih ćelija, preko zdravih ćelija, okeanskog života utiče Ph factor koji označava odnos između kiseline i baze. Ph u našem organizmu je od 0-14. Naše ćelije su srećne i zdrave kada žive u blago baznoj sredini ( ph izmedju 7,365-7,45 ) . 7 na ph skali je neutralan. Naše telo postaje više kiselo kada padne ispod 7 a sve više bazno kada se penje preko 7. Ćelije, bilo da su u našem telu ili u prirodnom svetu oko nas su na vrhuncu svoje moći kada žive u blago baznoj sredini. Kao i u svim ( za zdravlje vezanim barometrima ) dakle sve je u Balansu!

Još je Aristotel u svojoj teoriji “ zlatne sredine” govorio da samo bezuman čovek pada u jedan od ekstrema, premalo ili previše.. Uman čovek uvek u svemu traži meru. Zlatnu sredinu.

Standardni sistem ishrane je zasnovan na pretežno “ kiselim” namirnicama kao što su mleko, meso, šećer, procesovana hrana.. Zbog balansa kome teži naše telo uzima minerale iz naših kostiju, zuba, tkiva, organa da bi neutralizovalo kiselost. Ovaj proces vodi do osteoporoze i drugih zdravstvenih izazova.. Isto se dešava i sa životnom sredinom. Zbog prevelikog zagađenja planete voda u okeanima postaje sve više Ph kisela. Da bi sačuvala ravnotežu i povratila baznost priroda je crpi iz životinjskog sveta. Zato su danas mnoge vrste na pragu izumiranja. Zbog tog imbalansa.

Zato konzumirajte sto više bazne hrane kao što je lisnato zeleno povrće kako biste pomogli svom organizmu da održi balans.

Pored ishrane, dakle onoga što jedemo i pijemo, i ono što mislimo, činimo i izgovaramo će odrediti naše zdravlje, našu sudbinu pa i sudbinu budućih generacija. Budimo svesni svojih izbora!

Galerija