18. sep 2014.

Kada čovek dospe u tešku situaciju, obično on sam traži puteve izlaska iz nje, aktivno se bori i pobeđuje. Zašto onda prema svom zdravlju imamo tako pasivan stav? Zašto, kada se razbolimo, postajemo sasvim bespomoćni i oslanjamo se samo na lekara? Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja.

Šta je Su Jok terapija?
Su Jok terapija je akupunkturna terapija koja vodi poreklo iz Korejske tradicionalne medicine, a primenjuje se tretiranjem ruke, noge i nosa pacijenata odnosno šake i stopala, jer značenje Su Joka je Su - ruka, a Jock - stopalo. Sama terapija ima velike sličnosti sa klasičnom Kineskom akupunturom, jer se u terapiji koriste akupunkturne iglice, ali su nešto manjih dimenzija nego klasične, samo što se ne tretira celo telo pacijenta nego šake i stopala. Su Jok terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati.

Šta se od pribora koristi u Su Jok tretmanima ?
U Su Jok tretmanima se koriste: dijagnosticki štapići raznih oblika i veličina; roleri; elastični prstenovi za masažu, magneti, mikro magneti kao što su zvezdasti magneti, magneti S-N ( biol meridijn magneti), čakra magneti, dugi magneti; mini i mikro mokša; semenke i mnogi drugi prirodni materijali; Su Jok mikro igle, inserteri za inserciju igala; medicinska Su Jok lampa itd…

Termin i mesto održavanja
Mesto: Koste Racina 4, Beograd
Datum održavanja: 18.,19.,20. i 21. septembar;
Prijavljivanje i rezervaciju za semianr možete izvršiti:
Kontakt: Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47;

e-mail: sujok@eunet.rs