22. apr 2014.

Praznik našeg zajedničkog doma, planete Zemlje, obeležava se širom sveta 22. aprila sa ciljem da se čovečanstvo upozori na opasnosti koje joj prete - a koje potiču upravo od nas samih.

Različite manifestacije organizovane su kao podsetnik na alarmantno stanje u kojem se planeta nalazi. Nagli razvoj industrije i sve veće potrebe za energijom konstantno dovode do povećanja zagađenja i sve izrazitijih klimatskih promena.

U Srbiji će danas građani moći da se upoznaju sa problemima ekosistema, zagađenja urbanih zona i savremenim ekološkim izazovima. Osim toga, zainteresovani će moći i da se informišu i o načinima na koje se ovi problemi mogu rešiti.


Kao i uvek, treba da počnemo od sebe. Zato treba ozbiljno da shvatimo koliko je važno da smanjimo svoj lični uticaj na prirodu. Vozimo manje - zagađujmo manje. Ograničimo količine smeća koje sami stvaramo. Reciklirajmo.

Udruženje Drvo života ovom prilikom saopštava da opštinom proleća 2013 proglašava opštinu Sopot, u kojoj se intenzivno radi na razvoju programa reciklaže. Pozivamo vas da posetite područje Sopota, doprinesete lokalnoj ekonomiji kupovinom od lokalnih preduzetnika i proizvođaca. Posetite Kosmaj i manastir Tresije - i naravno budite dobri gosti koji su počistili za sobom.

Dan planete Zemlje je ustanovljen 1970. godine u SAD, nakon ekološke akcije koja je održana tog dana, a obeležava se kao praznik već 44. godina.