21. mar 2014.

Svetski dan zaštita šuma obeležava se svake godine 21.marta

Šumske površine u Svetu su se, prema podacima Ujedinjenih nacija, u zadnjih 20-ak godinsmanjile za više od trostruke površine Nemačke, a gubitak šuma nažalost ce se nastavlja.Šume su danas ugrožene i lošim gazdovanjem, požarima,poremećenim režimima voda , bakterija, gljivica, tla i voda i kiselih kiša.

Svetski dan šuma slavi se već 43 godine, kao podsetnik društvu na značaj šuma, apostrofirajući brojne koristi koje od njih imamo.

Ideja o uspostavljanju ove manifestacije roðena je na 23. sednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine.

Izabran je 21. mart, kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno prolećne na severnoj hemisferi, kao dan proslave i obeležavanja tri ključna aspekta šumarstva: zaštite, proizvodnje i rekreacije