26. jan 2014.

26.01. se u Svetu obeležava kao dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Raznim seminarima,edukacijama i radionicama ukazuje se na koji način svi zajedno možemo da utičemo na manju zagađenost i ujedno veću brigu o našem životnom staništu zvanom Planeta Zemlja.