03. okt 2013.

DRAGA DECO,
Želimo vam srećno i bezbrižno detinjstvo sa puno ljubavi,smeha i radosti!!!