05. jun 2013.

Od 1972. godine, 5.jun je dan kada se pod pokroviteljstvom UN intenzivno radi na podizanju svesti o značaju zaštite životne sredine i poziva na preduzimanje konkretnih mera.

Ovogodišnji moto je Misli.Jedi.Štedi, čiji je cilj borba protiv bacanja hrane i gubitka ove dragocenosti koja manjka velikom delu stanovništva planete. Tragičan je podatak FAO da se svake godine baci 1.3 milijarde tona hrane, dok 1 od 7 ljudi na planeti gladuje, a od neuhranjenosti dnevno umre preko 20.000 dece mlađe od 5 godina.

Da li vas ovo tera na razmišljanje?Još je gora slika kada zaključite koliko hrane se baca u razvijenim delovima sveta. Pošto se procenjuje da se oko trećina hrane baca ili propada, prilično je lako zaključiti koliko ovo iscrpljuje prirodne resurse i šteti okolini. Na svetsku proizvodnju hrane odlazi 70% potrošnje vode, 80% seče šuma je njome motivisano i ova proizvodnja sačinjava 30% emisije gasova u atmosferu.

Šta možemo da uradimo kao pojedinci?Treba donositi kupovne odluke tako da podstičemo proizvodnju hrane koja što manje iscrpljuje prirodne resurse. Organski uzgajana hrana, na primer, znači da nisu korišćena veštačka đubriva i pesticidi. Posmatrajte stvari i ovako - da bi se proizveo litar mleka, potrebno je oko 1000 litara vode, a 16000 litara za ishranu jedne krave od koje se dobija meso za jedan jedini hamburger…

Za početak, kupujte hranu koja se gaji lokalno - tako ćete barem imati utehu da nije emitovano zagađenje u njenom transport s nekog udaljenog kraja sveta.

Ukratko,razmišljaj pre nego što jedeš i pomozi da se sačuva životna sredina.

Više na : : http://www.unep.org/wed/