Poštovani gospodine Predsedniče,

Obraćamo Vam se otvorenim pismom u ime članstva naših organizacija koje se zalažu za zdravu Srbiju, bez GMO. Iskreno se nadamo da ćete razumeti i uvažiti naše napore da zajedno zaštitimo Srbiju od proizvoda zdravstveno rizične tehnologije, kojoj se najavom novog Zakona o GMO širom otvaraju vrata.

Srbija je zemlja bogata prirodnim resursima i agrarnim potencijalom. Jedna smo od zemalja sa najvećim biodiverzitetom na svetu. Posedujemo sve uslove da hranimo sadašnje i sva buduća pokolenja raznovrsnom, ukusnom i zdravstveno bezbednom hranom, i da pri tom proizvodimo komercijalne, visokokvalitetne viškove hrane za međunarodno tržište; da jačamo domaću poljoprivredu i čuvamo nacionalni suverenitet nad lancem prehrane.

Gospodine predsedniče, biotehnološke kompanije obmanjuju svet već 20 godina!

Nijedno od obećanja biotehnoloških kompanija u vezi sa GMO se nije pokazalo istinito. Naprotiv, sve veći broj naučnih istraživanja, kao i iskustva sa GMO na poljima u zemljama gde se gaje, ukazuju da GM usevi:

  • mogu biti otrovni, alergenični i manje hranjivi od istovrsnih prirodnih useva;
  • mogu dovesti do poremećaja ekološkog sistema, do oštećenja osetljivih divljih biljnih vrsta i životinjske populacije, te ugroziti biološku raznolikost;
  • dugoročno povećavaju unos hemijskih supstanci u poljoprivredi (pesticida i herbicida); usled toga, smanjuju plodnost zemljišta; zagađuju vodotokove; proizvode superkorove i rezistentne insekte; povezuju se sa nestankom pčelinjih društava i drugih korisnih insekata.
  • daju rod koji, ne samo da nije većeg, već je često i nižeg prinosa od konvencionalnih useva;
  • uzrokuju ili pogoršavaju niz društvenih i ekonomskih problema, uključujući siromaštvo i nezaposlenost;
  • kroz politiku privatizacije semenskih instituta uspostavlja se konrola i zavisnost nacionalne poljoprivrede i lanca ishrane stanovništva od multinacionalnih biotehnoloških kompanija, što duboko zadire u pitanje nacionalne bezbednosti i suvereniteta.

Vodeći američki medicinski časopis JAMA upozorava na moguće rizike od GMO lekova.

Kada je poljoprivreda u Argentini počela da prelazi na GM useve, procenat stanovništva ispod granice siromaštva bio je 15%. Petnaest godina kasnije, nakon što je biotehnološka tranzicija poljoprivrede završena, procenat građana ispod linije siromaštva se povećao se na 47%.

Istraživanja pokazuju da je učestalost obolevanja od raka kod stanovništva u području Chaco u jeku ekspanzije GM useva porastao za 300%. Broj defektne dece u istom području porastao je 4 puta (400%).

Irski lekari upozoravaju na porast alergija kod dece, od kada je Irska dozvolila uvoz GM hrane, pamuka i kozmetike.

Istraživanja na eksperimentalnim životinjama ukazuju na pojavu steriliteta i teških oštećenja unutrašnjih organa kod životinja hranjenih u kontinuitetu GM hranom.

Da li to isto želimo građanima Srbije?

Znamo da Vi lično ne možete sprečiti donošenje novog Zakona o GMO. To je stvar Vlade i Narodne skupštine, koji su, svesni smo toga, pod ogromnim „diplomatskim“ i korporativnim lobističkim pritiskom.

Ali, primera radi, možete da Zakon koji će dozvoliti slobodan uvoz, uzgoj, preradu i/ili promet GMO i proizvoda od GMO ne potpišete ili da ga vratite ponovo u proceduru, sa zahtevom za suštinskim promenama procesa evaluacije bezbednosti.

Tako ćemo odložiti promet GM namirnicama u našoj zemlji, sve dok se ovo pitanje ne reši uz naučni konsenzus na međunarodnom nivou.

Bili bismo Vam zahvalni ukoliko biste primili delegaciju predstavnika udruženja i društvenih grupa koji su potpisali ovo pismo.

Duboko verujemo da nećete izneveriti budućnost naše dece i dece Srbije koja će se tek roditi, zarad pukog interesa međunarodnog kapitala i sitnog interesa domaćeg lobija.

U tome ćete sigurno imati podršku građana Srbije koji se ogromnom većinom izjašnjavaju protiv GMO. Narod Srbije gleda sa poverenjem u Vas. Budite uz njega kao što je on bio uz Vas kada Vas je izabrao.

Molimo Vas, sačuvajte ga od pretnje njegovom elementarnom biološkom opstanku.

Alijansa za zajedničko dobro - Maja Gavrilović

Drvo života - Elena Karaman Karić

Udruženje Bio razvoj - Danijela Pavićević

Građanska inicijativa za Srbiju bez GMO - Branko Čičić

Pokret U duhu vremena - Mladen Cvetković / Milana Veselinović

Ekološki pokret Novog Sada - Marina Samsonov

Pokret Svi u selo - Ljubiša Simić

Etno forum Svrljig - Jelena Radojković

Srpski centar ekologije - Željko Stojković

Zdrava zemllja - Biljana Grba

Savez pčelarskih organizacija Srbije - Dr Rodoljub Živadinović

Fond Organska Srbija - Vesna Čičić

Udruženje Bioinvest - Relja Danilović

Fondacija Biodanimika - Predrag Đurić

Ekološko društvo seoskog turizma i ruralnog razvoja Pivnice - Mirko Vlček

Horizon - Udruženje za komunikaciju čoveka i prirode - Dolores Kaloper

Nacionalna asocijacija za organskupoljoprivredu „Serbia Organica“ - Nada Mišković

Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije - Prof. dr Miladin Ševarlić

Društvo za očuvanje sećanja na Holokausta - Aleksandar Veljić